Järgmine võistlus

Eesti Meistrivõistlused 2024

Võru

17.-18. mai

Tutvu võistlusega Võru ootab küll! Just-just! 30. Eesti meistrivõistlused raiespordis toimuvad Võru keskväljakul 18. mail. Juubeliaastale kohaselt selgub Eesti meister erilisel moel siis, kui päike on looja läinud ning tuled ja viled süttinud! Tule Võrru, programm on äge!

Raiespordi võistlused eestis

Igal aastal toimub Eestis 3 suuremat võistlust; Kevadkarikas, Top 10 ning Eesti meistivõistlused. Lisaks toimuvad ka võsasaagide ja metsamasinate võistlused.

Eesti Meistrivõistlused 2024

Toimumisaeg 17.-18. mai Koht Võru

TOP 10

Toimumisaeg 7. juuni Koht Järvselja

Raiespordi algus Eestis

Raiespordi võistlusi on Eestis korraldatud alates 1970. aastast. Sama kaua on korraldatud ka maailmameistrivõistlusi, kus eestlastel hulganisti häid tulemusi koju toodud. Reeglistik ja tehnika on ajas muutunud, aga võistluste põhimõte on jäänud samaks – selgitada välja parimate kutseoskustega metsamehed.

Viis võistlusala on tuletatud saega metsatöödel tehtavatest töövõtetest – täpne puu langetamine, kiire ja kvaliteetne laasimine, täpne ja ratsionaalne tüvede järkamine ning sael keti vahetamine.

Video pärineb ERR arhiivist

Luua Metsanduskooli garantii!

Eesti raievõistlused korraldatakse koostöös Luua Metsanduskooliga. Kool varub nii puidu kui ka valmistab selle ette vastavalt rahvusvahelistele reeglitele. Võistluste kohtunikud on Luua Metsanduskooli taustaga, seega vastavad võistlused tänapäeva parimatele teadmistele ja oskustele.

Luua Metsanduskool annab garantii, et Eesti raiespordivõistlustel kasutatakse PEFC-sertifitseeritud puitu ja kasutatavat tehnoparki haldavad õppinud saemehed ja -naised.

 

PEFC-sertifitseeritud puit

Eesti raiesport kasutab kõikidel võistlustel PEFC-sertifitseeritud puitu.

Sertifitseerimise süsteem on 48-s riigis. See on kvaliteedimärgis jätkusuutlikust metsa majandamisest ja puhtast loodusest.

Metsamajandajale ja puidutöötlejale on see  konkurentsieelis välisturgudel. Tarnijale teadlik partneri valik. Inimesele tervislik kaup.

Kaaskorraldaja

Kuldsponsorid

Kontaktid

MTÜ Eesti Metsaselts

Toompuiestee 24, Tallinn

metsaselts@metsaselts.ee

Eesti raiespordi võistlusi aitab rahastada Keskkonnainvesteeringute Keskus ja korraldatakse koostöös Luua Metsanduskooliga. Võistlustel kasutatav puitmaterjal pärineb PEFC sertifitseeritud metsast.